Zaloguj się jako gość

Masz już konto? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj je

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Zasady gry w kierki

Informacje podstawowe

Gra przeznaczona jest dla 3-4 osób.

W grze biorą udział wszystkie 52 karty od 2 do asa.

Pełna rozgrywka składa się z 11 rozdań.

W każdym rozdaniu jeden z graczy jest rozdającym karty.

Karty są rozdzielane po równo między wszystkich graczy; przy grze w trzy osoby z talii usuwa się 2 trefl .

Rozgrywka (rozdania 1-7)

Jako pierwsza kartę wykłada osoba siedząca po lewej stronie rozdającego, po czym karty wykładają kolejno (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) pozostali gracze. Istnieje obowiązek dokładania kart do koloru; jeśli gracz nie ma kart w wymaganym kolorze, może rzucać w dowolnym.

Komplet czterech kart (bądź trzech -- w zależności od liczby graczy), wyłożonych kolejno po jednej przez każdego z graczy, to lewa. Gracz, który wyłożył najstarszą kartę w kolorze karty wyjściowej, bierze lewę i wychodzi jako pierwszy do następnej. Starszeństwo kart w kolejności od najmłodszej do najstarszej przedstawia się następująco: 2, 3, 4, ..., 9, 10, walet, dama, król, as.

W grze nie ma obowiązku przebijania kartą starszą.

W kolejnych rozdaniach chodzi o unikanie brania określonych lew, za które zdobywa się punkty ujemne.

 • rozdanie 1. -- bez lew; +20 pkt. za każdą wziętą lewę
 • rozdanie 2. -- bez kierów; +20 pkt. za każdego wziętego kiera
 • rozdanie 3. -- bez dam; +60 pkt. za każdą wziętą damę
 • rozdanie 4. -- bez panów; +30 pkt. za każdego wziętego króla lub waleta
 • rozdanie 5. -- bez króla kier, +150 za jego wzięcie
 • rozdanie 6. -- bez siódmej i ostatniej lewy, po +75 pkt. za każdą z nich
 • rozdanie 7. (tzw. rozbójnik) - wszystkie ograniczenia z rozdań 1-6.

Odgrywka

Po siedmiu rozdaniach, w których zdobywa się tylko punkty ujemne, następuje tzw. odgrywka, która pozwala na zdobycie punktów dodatnich. Odgrywka składa się z rozgrywki atutowej oraz tzw. loteryjki.

Rozgrywka atutowa składa się z trzech lub czterech rozdań (w zależności od ilości graczy w pokoju). W każdym z nich rozdający określa na podstawie pierwszych pięciu rozdanych kart, jaki kolor atutowy będzie obowiązywał w danym rozdaniu. W każdym z rozdań rozgrywki atutowej, rozdającym zostaje inny gracz - kolejny gracz począwszy od gracza rozpoczynającego pierwszą rozgrywkę atutową. Istnieje obowiązek dokładania kart do koloru, nie ma jednak obowiązku przebijania atutem w przypadku braku kart w kolorze wyjścia.

Gracze otrzymują po -25 pkt. za każdą wziętą lewę

Loteryjka składa się z jednego rozdania, w którym celem graczy jest jak najszybsze pozbycie się kart z ręki.

Jako pierwszy (dowolną) kartę wykłada rozdający, po nim gracze dokładają po jednej karcie kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dokładać można albo kartę o tej samej wartości, co pierwsza wyłożona karta, albo kartę w jednym z wyłożonych juz kolorów o wartości o jeden większej niż największa wyłożona karta w danym kolorze bądź o wartości o jeden mniejszej niż najniższa (w danym kolorze). Jeśli gracz nie może dołożyć karty w żaden sposób, traci kolejkę; jeśli może dołożyć, musi to zrobić (pasowanie nie jest dozwolone).

Karty układane są kolorami w czterech kolumnach w ten sposób, że najniższa karta znajduje się na samym dole, a najwyższa -- na samej górze. Natomiast pierwsza wyłożona karta jest dodatkowo wyróżniona na stole.

Punkty za loteryjkę: gracz który pierwszy pozbył się kart -800 pkt., gracz, który pozbył się jako drugi -500 pkt.

Zakończenie

Gracz, który zdobędzie najmniejszą liczbę punktów, wygrywa (jeśli największą liczbę zdobędzie dwóch lub więcej graczy, następuje remis).

Punktowanie

Punkty w grze przyznawane są w zależności od ilosci graczy biorących udział w grze i od typu rozgrywki (gra rankingowa lub gra nierankigowa). Punkty przyznawane za grę rankingową i nierankingową, nie sumują się i są uwzględniane w osobnych rankingach. W odróżnieniu od punktowania w trakcie rozgrywki, punkty rankingowe "zdobywa się". Oznacza to, że za każdą zwycięzką grę gracz otrzymuje punkty rankingowe i czym więcej posiada tych punktów, tym lepszą pozycję zajmuje w rankingu.
W przypadku gry rozgrywanej z czterema graczami, punkty są przyznawane następująco:
 • zwycięzca 20 punktów
 • drugie mniejsce 10 punktów
 • trzecie miejsce 0 punktów
 • ostatnie miejsce -5 punktów
w rozgrywce z trzema graczami:
 • zwycięzca 15 punktów
 • drugie mniejsce 5 punktów
 • ostatnie miejsce -10 punktów
Jeśli gracz "ucieknie" z gry otrzymuje -100pkt. Za ucieczkę z gry uznaje się opuszczenie pokoju gry w trakcie jej trwania.

Zasady wyliczania pozycji w rankingu

Pozycja w rankingu zależy od dwóch zmiennych. Pierwsza to ilość punktów. Gracze z największą ilościa punktów, zajmują czołowe pozycje w rankingu. W przypadku takiej samej ilości punktów ranking wyliczany jest na podstawie drugiej zmiennej, czyli liczby oraz rodzaju miejsc zajmowanych w rozegranych grach. Przykładowo, jeśli dwóch graczy posiada po 400 punktów wyżej notowany będzie ten, który częściej wygrywał. Jeśli liczba zwycięstw u obu graczy jest równa, zliczane jest ile razy gracz zajmował drugie miejsce i tak kolejno aż do liczby ucieczek z gry.

Odznaczenia graczy

W zalezności od ilości punktów posiadanych przez gracza w danym rankingu, przypisany zostaje mu odpowiedni kolor nicka. Poniżej można zaobserwować, jak zmienia się kolor nicka w zależności od ilości posadanych punktów:
 • poniżej -1000 pkt
 • od -999 pkt do -500 pkt
 • od -499 pkt do 0 pkt
 • od 1 pkt do 100
 • od 101 pkt do 200 pkt
 • od 201 pkt do 500 pkt
 • od 501 pkt do 1000 pkt
 • od 1001 pkt do 2000 pkt
 • powyżej 2001 pkt